Zamknij
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629
fax. 61 8178 191
e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
Znajdujesz się w: dla mieszkańca Jednostki organizacyjneOśrodek Pomocy Społecznej
123 animacje_s5 bieznia czerlejno iwno_palac logo_gmina_kostrzyn park
Dla mieszkańca

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Adres: Ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
Tel.: (061) 81-88-860
        (061) 81-89-991
        (061) 81-89-990 – kierownik OPS
e-mail: ops.kostrzyn@wp.pl
www.opskostrzyn.pl  

Kierownik – Agnieszka Piasecka
OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania pomocy społecznej określonej ustawą o pomocy społecznej.
Podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. (zobacz "Jak załatwić sprawę w Ośrodku Pomocy Społecznej") Pomoc społeczna polega w szczególności na:
Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń tj.

 • zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych celowych
 • zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i ubrania osobom tego pozbawionym
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo -wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • dożywianie dzieci
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • praca socjalna
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Ośrodek pomocy Społecznej współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Organizuje lub współorganizuje dla społeczności lokalnej różnego rodzaju festyny, imprezy, spotkania, m.in.:

 • Festyn Sprawności i Talentu "Razem łatwiej" w Czerlejnie wspólnie z dyrekcją Zespołu
 • Szkół w Czerlejnie oraz młodzieżą czerwonokrzyską
 • Obchody Dnia Seniora
 • Wigilię dla osób samotnych
 • Jest współorganizatorem imprezy dla dzieci "Uśmiech od Św. Mikołaja"
 • Wyjazdy dla seniorów i osób mniej sprawnych na festyny Stowarzyszenia "Krąg" w Dębnie
 • Wraz z młodzieżą zrzeszoną w Szkolnych Kołach PCK prowadzi ogłoszoną przez Wielkopolski Bank Żywności Świąteczną Zbiórkę Żywności
 • Współuczestniczy w organizacji Zlotów Młodzieży PCK w Siekierkach.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w bardzo szerokim zakresie ukierunkowana jest na pomoc dzieciom. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan, Stowarzyszeniem Dorośli – Dzieciom, Akcją Katolicką, Kuratorium Oświaty prowadzi akcję wypoczynku letniego.Tegoroczny wypoczynek odbywał się w Grzybowie k. Kołobrzegu, Rościnnie, Poznaniu, Władysławowie, Pieckach, w Lipowej k. Żywca. W Ustroniu Morskim przebywała grupa dzieci sprawnych inaczej na obozie sportowo – rehabilitacyjnym. Dzieci wypoczywały również na półkoloniach w Kostrzynie. Tak szeroką akcję letnią można organizować dzięki wsparciu finansowemu pozyskiwanemu przez szeroką współpracę OPS z organizacjami pozarządowymi w oparciu o dobre programy.

Do zadań zleconych gminie należy:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
 2. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 3. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.
 5. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 6. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
UM Kostrzyn
Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie,
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629, fax. 61 8178 191, e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x