Zamknij
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629
fax. 61 8178 191
e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
123 animacje_s5 bieznia czerlejno iwno_palac logo_gmina_kostrzyn park
Dla mieszkańca

Przyznanie dodatku energetycznego

 

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

DODATEK ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014 roku osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny przyznawany będzie przez burmistrza, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego powinna złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  • umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (do wglądu).

    Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego należy składać do 20 dnia danego miesiąca.

DODATEK ENERGETYCZNY PRZYSŁUGUJE:

  1. osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.),
  2. osobie, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
  3. osobie, która zamieszkuje w miejscu sprzedaży energii elektrycznej.

PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie  z  obwieszczeniem  Ministra  Energii  z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.  (M.P. z dnia 20 kwietnia 2017 r., poz. 394) wysokość  dodatku energetycznego  wynosi dla gospodarstwa domowego:

1)   prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,22 zł/miesiąc;
2)   składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,58 zł/miesiąc;
3)   składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,70 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do 10-go każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym będzie wypłacany do dnia  30 stycznia danego roku na konto bankowe osoby, której przyznano dodatek energetyczny.

GOSPODARSTWO DOMOWE

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal lub gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi oraz gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 Opłaty: Nie pobiera się
Termin odpowiedzi: 1 miesiąc
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kostrzyn w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Jednostka prowadząca sprawę: Stanowisko ds. mieszkaniowych i działalności gospodarczej (pokój nr  28 (II piętro),  tel. 8 178 565 wew. 22).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984), Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.).

UM Kostrzyn
Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie,
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629, fax. 61 8178 191, e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x