Zamknij
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629
fax. 61 8178 191
e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
123 animacje_s5 bieznia czerlejno iwno_palac logo_gmina_kostrzyn park
Dla mieszkańca

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 

- WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI
- Informacja o obiekcie

 

Ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym) prowadzi burmistrz właściwy
ze względu na miejsce położenia obiektu.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA

 • przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie niebędącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym),
 • rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym,

jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie powinna złożyć:

 • wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie,
 • informacja o obiekcie,
 • w przypadku spółek prawa handlowego – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  a spółek cywilnych umowę o zawarciu spółki.

DODATKOWE ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI

1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłosić do ewidencji informacje o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • wpisanie obiektu ujętego w ewidencji prowadzonej przez burmistrza do ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonego przez marszałka województwa,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych.

2. Rolnik świadczący usługi w gospodarstwie rolnym ma obowiązek informowania organu prowadzącego ewidencję o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

FORMA PROWADZENIA EWIDENCJI

Ewidencja jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów, oddzielnie dla każdego rodzaju obiektu i zawiera:

 • określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie,
 • nazwę i adres obiektu,
 • informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług, wraz z podaniem czasu trwania sezonu,
 • informację o liczbie miejsc noclegowych.

Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektu.

WYKREŚLENIE OBIEKTU Z EWIDENCJI

Organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli:

 • przedsiębiorca zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich,
 • przedsiębiorcom świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji,
 • przedsiębiorca zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie,
 • obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe, lub inne, określone odrębnymi przepisami,
 • przedsiębiorca uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez burmistrza do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu
  do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.

CZYNNOŚCI KONTROLNE

Organ prowadzący ewidencję ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz minimalnych wymagań co do wyposażenia innych obiektów, w których są świadczone usługi.

Opłaty: 

 • w przypadku wpisu do ewidencji opłaty nie pobiera się:
 • opłata skarbowa 17,00 zł za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydanym na wniosek  przedsiębiorcy (na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) wnoszona na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kostrzynie Bank Śląski oddział Kostrzyn Nr 62 1050 1520 1000 0022 7346 5050.


Termin odpowiedzi: 14 dni
Tryb odwoławczy: Nie przewidziany w ustawie
Jednostka prowadząca sprawę: Stanowisko ds. mieszkaniowych i działalności gospodarczej (pokój nr  28 (II piętro),  tel. 8 178 565 wew. 22).


Podstawa prawna: Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268, ze zm.),  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 ze zm.).

UM Kostrzyn
Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie,
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629, fax. 61 8178 191, e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x