Zamknij
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629
fax. 61 8178 191
e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
123 animacje_s5 bieznia czerlejno iwno_palac logo_gmina_kostrzyn park
Dla mieszkańca

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 1.      PODSTAWA PRAWNA

1)     Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250.).

2)     Uchwała Nr XXVI/172/2013 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia  21 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 3038). – pobierz

 2.      WYMAGANE DOKUMENTY

1)     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. – pobierz

2)     Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dla spółek prawa handlowego bądź wypis z ewidencji działalności gospodarczej dla spółek cywilnych lub jednoosobowych podmiotów gospodarczych.

3)     Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (w oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

4)     Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

5)     Dokument potwierdzający ważne badania techniczne dla pojazdu, którym mają być świadczone usługi, wystawiony przez stację diagnostyczną.

6)     Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym mają być świadczone wnioskowane usługi.

7)     Potwierdzenie możliwości mycia i dezynfekcji pojazdu poprzez udokumentowanie możliwości korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdu lub dysponowanie nieruchomością z odpowiednim miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdu.

8)     Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym znajduje się miejsce parkowania pojazdów.

 3.      OPŁATA

Opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł

Płatne na konto Urzędu Miejskiego w Kostrzynie

Bank Śląski oddział Kostrzyn Nr 62 1050 1520 1000 0022 7346 5050

 4.      TERMIN ODPOWIEDZI

Do 30 dni

 5.      TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kostrzyn w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 6.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój 31 (II piętro)

tel. 61 81 78 565 wew. 11

 

 

 

UM Kostrzyn
Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie,
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629, fax. 61 8178 191, e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x