Zamknij
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629
fax. 61 8178 191
e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
123 animacje_s5 bieznia czerlejno iwno_palac logo_gmina_kostrzyn park
Dla mieszkańca

Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy

 

Wymagane Dokumenty 

 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (aktualny od marca 2017 r.) - WNIOSEK
 2. Dwa egzemplarze aktualnej lub nie aktualizowanej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 /spełniającej wymogi przepisów szczególnych/ obejmującej teren, którego wniosek dotyczy
  i obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać (z zaznaczona lokalizacją inwestycji na jednej kopii). Mapy należy uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
 3. Planowany sposób zagospodarowania terenuoraz charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu – przedstawione w formie opisowej w pkt. III wniosku
  i graficznej w postaci koncepcji urbanistyczno-architektonicznej (sposób zagospodarowania na kopii mapy, szkic budynku lub widok elewacji frontowej).
 4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 107 zł od wniosku. Wpłaty można dokonać na konto: Urzędu Miejskiego W Kostrzynie ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn 62 1050 1520 1000 0022 7346 5050 ING Bank Śląski Oddz. Kostrzyn (opłatę należy uiścić w banku lub na poczcie).Uwaga: decyzje
  w sprawach związanych z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają opłacie skarbowej.
 5. W przypadku, gdy wnioskodawca określa sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków jako przydomową oczyszczalnię ścieków, do wniosku należy dołączyć opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo wodne oraz typ projektowanej oczyszczalni.
 6. Zapewnienie gestorów sieci o możliwości zaopatrzenia obiektu w media:

                      a) zapewnienie dostawy wody - opinia (aktualna – max. 2 lata) lub umowa przedwstępna podpisana
z Burmistrzem Gminy Kostrzyn w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie. Wniosek na dostawę wody do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie lub na stronie internetowej www.kostrzyn.wlkp.pl (dział Inwestycje)

               b) zapewnienie dostawy energii elektrycznej - opinia (aktualna – max. 2 lata) - ENEA Operator Rejon Dystrybucji Gniezno, ul. Wschodnia 49/51, 62-200 Gniezno),

                      c) odpowiednio do potrzeb zapewnienie dostawy gazu.

        7. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 złotych.*

    8. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji (w przypadku zaliczenia jej do mogących negatywnie oddziaływać na środowisko).

 WYMAGANY JEST AKTUALNY WNIOSEK!!

Termin odpowiedzi: 60 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych zgodnie z ustaleniami wynikającymi z kpa.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy: odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy

Uwagi: sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym nie podlegają opłacie skarbowej

Jednostka prowadząca sprawę: stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

pokój 32 (II piętro), telefon 61-8178-565 w.19 

UM Kostrzyn
Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie,
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629, fax. 61 8178 191, e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x