Zamknij
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629
fax. 61 8178 191
e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
123 animacje_s5 bieznia czerlejno iwno_palac logo_gmina_kostrzyn park
Dla mieszkańca

Przyznawanie mieszkań komunalnych

 

- wniosek o najem
-
za
świadczenie o zarobkach
- oświadczenie o wysokości dochodu

Do wniosku o najem lokalu mieszkalnego należy załączyć informację o dochodach za pełne 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające datę składania wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi dane dochody, np.:

Dochód z tytułu:

- zatrudnienia - zaświadczenie z miejsca pracy o wszelkich uzyskanych przychodach (w tym również z tyt. umów zlecenia i umów o dzieło) po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, a także o pobieranym zasiłku rodzinnym (ewentualnie kwota brutto),

- w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim – dokumenty potwierdzające wysokość zasiłku chorobowego,

- renty lub emerytury – aktualna decyzja o waloryzacji lub 3 ostatnie odcinki potwierdzające odbiór renty/ emerytury, albo zaświadczeniu zawierające kwotę, która stanowi podstawię opodatkowania,

- zasiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej: zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne z tyt. rezygnacji z zatrudnienia, renta socjalna (oryginał decyzji z OPS-u),

- uczeń zatrudniony z tyt. odbywania praktyk szkolnych - zaświadczenie brutto z miejsca praktyki,

- Powiatowy Urząd Pracy – terminarz wizyt oraz decyzja o rejestracji lub zaświadczenie o otrzymywaniu/braku zasiłku,

- oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną (praca dorywcza, pomoc od rodziny, działalność gospodarcza, oszczędności),

- alimenty – wyrok Sądu lub oświadczenie o dobrowolnych alimentach,

- dochody studenta - zaświadczenie/decyzja o pobieranym stypendium lub jego braku.


Opłaty: Nie pobiera się
Termin odpowiedzi: do 30 dni
Tryb odwoławczy: Od odmowy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kostrzyn w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Uwagi: · wnioski należy składać osobiście
Jednostka prowadząca sprawę: Stanowisko ds. mieszkaniowych i ewidencji działalności gospodarczej (pokój nr 28 (II piętro) tel. 8 178 565 wew. 22)
Symbol: 71400
Podstawa prawna: Art. 18 ust.1 i 2 pkt 15, art. 40 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733 ze zm.)

 

UM Kostrzyn
Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie,
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629, fax. 61 8178 191, e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x