Zamknij
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629
fax. 61 8178 191
e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
Znajdujesz się w: dla mieszkańca RODZINA 500 PLUS
123 animacje_s5 bieznia czerlejno iwno_palac logo_gmina_kostrzyn park
Dla mieszkańca

RODZINA 500 PLUS

 

- 500-plus-logo-mrpips.jpg

 

12.04.2017 r.

Wypłata świadczeń 500+

Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie wypłata świadczeń z Programu Rodzina 500 + przypada na ostatni dzień miesiąca.
Uprzejmie informujemy, że Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, na wniosek Pani Agnieszki Piaseckiej Kierownika OPS w Kostrzynie, ze względu na zbliżające się święta podjął decyzję o wypłacie świadczeń w dniu dzisiejszym.
W miesiącu maju wypłata świadczeń będzie realizowana zgodnie z harmonogramem.

 

6.04.2016 r.

KOMUNIKAT w sprawie Programu Rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, iż nie ma obowiązku dostarczania dowodów osobistych, aktów urodzenia, jednakże jeśli są Państwo w ich posiadaniu to zabranie tych dokumentów przy składaniu wniosku usprawni proces i przyspieszy jego realizację.

Osoby zainteresowane Programem 500+ proszone są o umawianie się na termin złożenia wniosku i nie zwlekanie do czerwca 2016r.

 

31.03.2016 r.

Od jutra rodzice i opiekunowie dzieci będą mogli składać wnioski na tzw.program Rodzina 500 plus.Świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu 500 plus przysługujerodzicom/opiekunom prawnym na drugie i następne dzieci. W przypadkupierwszego tylko wtedy, gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza800 zł lub 1 200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.Składanie wniosków rusza od 1 kwietnia. Należy pamiętać, by wniosek złożyćdo 1 lipca. Wówczas wypłacone zostanie całe świadczenie od 1 kwietnia.Osoby, które złożą wniosek po 1 lipca będą miały prawo do świadczenia tylkood miesiąca, w którym złożą wniosek. Prosimy o nieodkładanie złożeniawniosku do czerwca. Zależy nam na płynnej obsłudze wnioskodawców iumożliwienia Państwu umówienia się na dogodny dla Państwa termin.

 

23.03.2016 r.

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie 

Uprzejmie informujemy, iż jest jeszcze dużo wolnych terminów na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, jednakże prosimy o nie zwlekanie z dokonaniem zapisu. Zapisy są ustalane na dogodne dla Państwa terminy i godziny. Ośrodek Pomocy Społecznej, który będzie realizatorem zadania przez kwiecień będzie czynny od 7:00 do 18:00. W związku z dużym zainteresowaniem programem Rodzina 500 PLUS osoby niezapisane nie zostaną przyjęte. Podane godziny są orientacyjne, w związku ze specyfiką tego zadania prosimy Państwa o wyrozumiałość oraz staranne wypełnienie wniosku i dostarczenie dokumentów, które przyspieszą proces.Każda osoba chcąca złożyć wniosek w siedzibie Ośrodka powinna się zapisać na termin złożenia wniosku osobiście lub telefonicznie.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie,
za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, oraz bankowości elektronicznej, poprzez systemy 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

Z poważaniem
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie

Agnieszka Piasecka

 

16.03.2016 r. 

Szanowni Rodzice
Prawni Opiekunowie

w związku z dużym zainteresowaniem programem Rodzina 500+ uprzejmie prosimy osoby chcące złożyć jakikolwiek wniosek w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie o zapisanie się na konkretny termin złożenia wniosku, w celu uniknięcia długiego oczekiwania na jego przyjęcie. Ponadto informujemy, iż wnioski o świadczenie wychowawcze przyjęte od 1 kwietnia do 1 lipca br. zostaną zrealizowane ze spłatą od kwietnia, jednakże nie ma znaczenia czy złożycie Państwo wniosek 1 kwietnia, 15 maja czy 10 czerwca, gdyż te wnioski będą zrealizowane do końca czerwca br.  Wnioski złożone po 10 czerwca do 1 lipca, będą rozpatrzone  do 31 lipca ze spłatą od kwietnia. Wnioski złożone od 2 lipca, będą przyznawały świadczenie  od miesiąca złożenia wniosku bez spłaty. 
W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa  do świadczenia wychowawczego po 10 dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. 
Z wyrazami szacunku,

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie 
Agnieszka Piasecka

 

10.03.2016 r. 

Szanowni Rodzice / Opiekunowie

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej, sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, w sekretariatach szkół na terenie Gminy Kostrzyn oraz na stronach Urzędu Miejskiego i OPS.

Przypominamy także o zapisach na złożenie wniosku  - będzie można umawiać się  od 14 marca telefonicznie, bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia br. Prosimy o informowanie podczas zapisu czy wnioskować będą Państwo tylko na drugie i kolejne dziecko, czy również na pierwsze z uwzględnieniem kryterium dochodowego.

Właściwość organu, w którym należy złożyć wniosek ustalana jest ze względu na miejsce zamieszkania. Jednostką właściwą dla mieszkańców gminy Kostrzyn jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, tel. 61 8188 860.

Wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca 2016 r. ze spłatą od 1 kwietnia.

Burmistrz Gminy Kostrzyn informuje, że warunkiem wypłaty świadczeń jest otrzymanie dotacji na realizację zadania.

Wnioski o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ są bezpłatne!

POBIERZ WNIOSEK

Więcej informacji na stronie OPS

 

 

26.02.2016 r. 

Uprzejmie informujemy, że dostępne są informatory dotyczące projektu "500+" oraz wzór wniosku.

INFORMATOR 1

INFORMATOR 2

WZÓR WNIOSKU 

 

 

11.02.2016 r. 

Informacja dotycząca programu,,Rodzina 500 plus''

 Szanowni Rodzice / Opiekunowie

Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące planowanego przez rząd programu,,Rodzina 500 plus'' uprzejmie informujemy, iż jednostką odpowiedzialną za realizację tego zadania dla mieszkańców gminy Kostrzyn będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie.  

Planowany start programu wyznaczony jest na 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r., ze spłatą od kwietnia 2016 r., bez względu czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy do 10 czerwca 2016 r. Wnioski złożone po 10 czerwca 2016 r. będą zrealizowane ze spłatą do końca lipca 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku od 1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez spłaty od miesiąca złożenia wniosku. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom wydłużymy godziny urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej i wprowadzimy system zapisów na dogodny dla Państwa dzień i godzinę. Zapisu na złożenie wniosku będzie można dokonać w siedzibie OPS przy ul. Braci Drzewieckich 1 lub telefonicznie pod nr (61) 8188860 od 14 marca 2016 r.

Świadczenie wychowawcze ma przysługiwać na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku starania się o wsparcie na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

By możliwie usprawnić przebieg składania wniosków uprzejmie prosimy podczas zapisu podać informację, czy będą Państwo składali wniosek na drugie i kolejne dziecko, czyli bez kryterium dochodowego, czy na pierwsze z uwzględnieniem Państwa dochodu. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.kostrzyn.wlkp.plzakładce „Rodzina 500+” lub www.opskostrzyn.pl, gdzie będziemy na bieżąco umieszczać wiarygodne informacje. Program Rodzina 500 plus jest w trakcie prac legislacyjnych i może ulec  zmianie.

 Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek

                                                                                          

3.02.2016 r. 

Informacja dotycząca wzoru wniosków

Informujemy, iż nie ma określonych wzorów wniosku o ustalenie prawa do świadczeń określonych w projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500 PLUS). Trwają dopiero prace legislacyjne nad wspomnianą ustawą. Poinformujemy Państwa niezwłocznie, gdy owe wnioski będą dostępne.

Wiarygodne informacje mogą Państwo pozyskać np. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz od pracowników naszej Sekcji Świadczeń Rodzinnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej
 
 

1.02.2016 r. 

Program "Rodzina 500 plus"

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie

W związku z zapowiedziami administracji rządowej dotyczącymi Programu „Rodzina 500 plus” chciałbym przedstawić Państwu informacje, którymi obecnie dysponujemy. Nasza wiedza dotycząca programu w dużej mierze opiera się na informacjach docierających za pomocą środków przekazu. Głównie dlatego, że nie uchwalona została jeszcze przez Sejm RP ustawa wprowadzająca program. Dopiero ona określi szczegóły oraz zasady programu. Wskaże również dokumenty, jakie będą wymagane przy składaniu przez Rodziców wniosków. Program „Rodzina 500 plus” ma obowiązywać od 1 kwietnia br. Środki na ten cel mają być przekazywane gminom z budżetu państwa. Nie wiemy jednak, czy będziemy nimi dysponować na dzień 1 kwietnia oraz  kto i kiedy  przekaże je gminie - Wielkopolski Urząd Wojewódzki  czy Ministerstwo. Pragnę zapewnić Państwa, iż Gmina Kostrzyn od kilkunastu dni podejmuje już możliwe działania, które mają zapewnić sprawne wprowadzenie Programu na naszym terenie. Programem objętych będzie około 2 tysięcy dzieci i młodzieży. Jednostką odpowiedzialną za jego realizację będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, który przygotowuje się już do jego obsługi. W najbliższych dniach uruchomimy do Państwa dyspozycji adres e-mail oraz specjalny numer telefonu. Wszelkie nowe i bardziej szczegółowe informacje, którymi będziemy dysponować będziemy na bieżąco Państwu przekazywać.

 Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Gminy Kostrzyn Szymon Matysek
UM Kostrzyn
Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie,
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629, fax. 61 8178 191, e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x