Zamknij
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629
fax. 61 8178 191
e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
Znajdujesz się w: dla mieszkańca Jak załatwić sprawę w Urzędzie
123 animacje_s5 bieznia czerlejno iwno_palac logo_gmina_kostrzyn park
Dla mieszkańca

Jak załatwić sprawę w Urzędzie

 

 

ALKOHOL

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 DODATKI MIESZKANIOWE

MIESZKANIA KOMUNALNE

MELDUNKI I DOWODY OSOBISTE

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja i Dowody Osobiste

1 marca 2015 r. weszły w życie ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o ewidencji ludności oraz Ustawa o dowodach osobistych. Wdrożono ogólnopolski informatyczny System Rejestrów Państwowych zasilany aplikacją „Źródło”, który w istotny sposób zmienił procedury załatwianych spraw.

Wszelkich informacji udzielamy w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych  - tel. 61/ 8 178 565  wew. 10  (pok. 6)

Najważniejsze zmiany to:

DOWODY OSOBISTE:

- możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,

- możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną (poprzez platformę e_PUAP),

- w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,

- możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu,

- możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną,

- ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,

- obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,

- brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,

- prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego.

EWIDENCJA LUDNOŚCI:

- możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną  (poprzez platformę e_PUAP)),

- możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.

URZĄD STANU CYWILNEGO 

1 marca 2015 r. weszły w życie ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o ewidencji ludności oraz Ustawa o dowodach osobistych. Wdrożony został ogólnopolski informatyczny System Rejestrów Państwowych zasilany aplikacją „Źródło”, który w istotny sposób zmienił procedury załatwianych spraw.

Wszelkich informacji udzielamy w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5:, w sprawach Urzędu Stanu Cywilnego – tel. 61/ 8178 565 wew. 49 (pok. 7)

Rejestracja stanu cywilnego

Odpisy aktów stanu cywilnego: Urząd Stanu Cywilnego w Kostrzynie jest właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie gminy Kostrzyn.

Odpisy aktów stanu cywilnego można pobrać w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa.

Jest możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę e-PUAP.

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego: Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego.

Rejestracja noworodków: wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonuje się jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych generuje dla dziecka  nr PESEL.

WYDZIAŁ FINANSOWO-EKONOMICZNY 

 INWESTYCJE

GEODEZJA I GOSPODARKA GRUNTAMI

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

ROLNICTWO

SEKRETARIAT 

OŚWIATA I SPORT 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OCHRONA ŚRODOWISKA  

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  

UM Kostrzyn
Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie,
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629, fax. 61 8178 191, e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x