Zamknij
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629
fax. 61 8178 191
e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
Znajdujesz się w: dla mieszkańca Aktualności
123 animacje_s5 bieznia czerlejno iwno_palac logo_gmina_kostrzyn park
Dla mieszkańca
  • Rusza budowa windy w Przychodni ˝SANUS˝
  • MALINOWE LATO W GMINIE KOSTRZYN
  • MALINOWE LATO W GMINIE KOSTRZYN
  • Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających  azbest

Aktualności

 
2017-05-19

XXXIII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn,

 Zapraszam na XXXIII sesję Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn, która odbędzie się

 w czwartek, dnia 25 maja 2017 r. o godzinie 1600

 w Szkole Podstawowej w Kostrzynie ul. Piasta 1

 

Porządek obrad:

I.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 II.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

 III.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kostrzyn za rok 2016
1.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kostrzyn za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia.

2.Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kostrzyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

3.Przedstawienie sprawozdania finansowego.

4.Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn dotycząca wykonania budżetu Gminy Kostrzyn za 2016 rok.

5.Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy za 2016 rok.

6.Opinie Komisji stałych w odniesieniu do wykonania budżetu za 2016 rok.

7.Dyskusja nad sprawozdaniami.

8.Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

 IV.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 rok Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.

1.Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 rok Burmistrzowi Gminy Kostrzyn.

2.Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Kostrzyn z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

3.Dyskusja.

4.Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kostrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kostrzyn za 2016 rok.

V..Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

 1.Uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2019”.

2.Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2017 rok.

3.Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2017-2024.

4.Udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

5.Zmiany uchwały Nr XXVI/174/2013 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie.

6.Zmiany uchwały Nr XXVII/211/2016 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kostrzyn a Miastem i Gminą Kórnik w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 VI.Rozpatrzenie skargi na działanie sołtysa sołectwa Siekierki.

 VII.Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym.

 VIII.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 IX. Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

 X. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn /-/ Grzegorz Banaszak
 
Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie,
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629, fax. 61 8178 191, e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x